Fredag 7 maj
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Välkommen till SEYF


2021-01-21 NYA TELEFONTIDER

De nya telefontiderna som gäller för 2021 är måndag - tisdag 10-12 och torsdag 10-12.

Det går alltid bra att kontakta oss via mail på admin@seyf.se eller kontaktformuläret på vår hemsida.


2021-01-13 FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS NYA RIKTLINJER

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer som kan påverka SEYF´s medlemmar har vi i styrelsen tagit fram information om vad som kan komma att påverka dig som yrkesutövare inom skönhetsbranschen.

Sammanfattningsvis gäller detta:

 • Serviceinrättning kan definieras som t.ex. frisörsalonger, skönhetsmottagningar. Således berör dessa riktlinjer många av SEYF´s verksamhetsutövare.
 • Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
  T.ex. om din salong är 20 kvm har du möjlighet att ha två kunder samtidigt, samt den personal du behöver på plats. Har du mindre yta än 10 kvm rekommenderas att du har en kund i taget.
 • Det ställs även krav på att du på enklast sätt ska dokumentera (skriva) ned att du gjort en beräkning på antalet kunder du kan ha i din salong. Detta ska du kunna visa upp vid tillsyn.
  Detta gör du på enklast sätt genom att beräkna hur många kvadratmeter stor din salong är och dividera detta i 10. Då får du ut hur många kunder du kan ha samtidigt i din salong.

Läs mer gärna mer detaljerat på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/gym--och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/


2020-12-18 INFORMATION OM ÖPPETIDER UNDER JUL- OCH NYÅRSHELGEN

SEYFs kansli kommer att vara stängt under perioden 2020-12-22 – 2021-01-10.

Under denna period kommer vi inte att ha möjlighet att svara i telefonen eller på mail.

Kansliet öppnar igen måndagen den 11/1-2021.

Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!


2020-10-22 KONSUMENTVERKET INFORMERAR OM SÄKERHET VID ESTETISKA INJEKTIONSBEHANDLINGAR

Du som utför estetiska injektionsbehandlingar har ett stort ansvar för konsumentens säkerhet. Därför måste du som är verksam utanför sjukvården se till att du uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen.


Se Konsumentverkets information


2020-09-22 INSTÄLLT ÅRSMÖTE

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer som berör alla ideella föreningar. De skriver i sina rekommendationer bland annat att: "Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats."

Med anledning av detta har SEYF styrelse valt att skjuta upp årsmöte för år 2020. Vi avvaktar och bevakar regeringens och folkhälsomyndighetens vidare rekommendationer och allmänna råd. Vi kommer att meddela ny tid och plats för årsmöte när sammankomster igen får genomföras utan risk för smittspridning.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF


2020-04-09 Socialstyrelsen

Med anledning av rådande Covid19 situationen har SEYF varit i kontakt med Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen arbetar bla. med att vägleda kommunernas hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn över hygieniska behandlingar.

Socialstyrelsen har fått en del förfrågningar från inspektörer om hur lämpligt det är i rådande corona-tider att bedriva hygieniska verksamheter och vad man särskilt bör tänka på vid hygieniska behandlingar. Särskilt undrar de över behandlingar där man är nära kunden under en längre tid, t.ex. kosmetisk tatuering, ansiktsbehandlingar mm.

Socialstyrelsen meddelar att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara extra noga med handhygien, rengöring etc. Framförallt inte genomföra behandling om kunden eller behandlaren är sjuk eller har förkylningssymptom.

I dagsläget finns det inte några rekommendationer om att avstå hygieniska behandlingar, så länge man är frisk. SEYF kommer fortsätta att bevaka händelseutvecklingen och uppmanar att alla yrkesverksamma medlemmar att också fortsättningsvis hålla hög nivå på hygien. Vi på SEYF anser att det är viktigt att medlemmar även fortsättningsvis får bedriva behandlingar. Vi bedömer att våra medlemmar både är ansvarstagande ur hygienisk aspekt och vid förkylningssymtom på behandlare eller kund avstår behandling.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF


2020-03-23. I dessa Covid 19 tider…

Vi på SEYF ser hur många av våra medlemmar drabbas hårt av den rådande situationen i vårt samhälle. Detta är mycket beklagligt. Detta är den information som vår upphandlade branschförsäkring ger: Länk till försäkringsbrev.

Vi har från SEYF´s styrelse försökt att utöva den påtryckning vi kan gentemot regerande politiker. Detta är delar ur det brev vi skrivit till Finansminister Magdalena Andersson;

Vi är i likhet med många andra branscher mycket hårt drabbade av nuvarande situation med Covid19 och dess följder på näringslivet. Läget är akut för huvuddelen av våra medlemmar. Många vittnar om ett läge där de har ett totalt bortfall på bokningar för behandlingar och utbildning.

Ni behöver agera nu. Framlagda stödpaket är inte riktade mot de mindre företagen och i de flesta fall inte applicerbara i praktiken. Passivitet kring riktade insatser mot mindre företag kommer till stor del tillintetgöra vår bransch med många personliga tragedier som följd.

Vi behöver:

1. Slopade arbetsgivaravgifter. Retroaktivt för år 2020 och minst intill Augusti 2020

2. Subventionerade hyreskostnader. Retroaktivt för år 2020 och minst intill Augusti 2020

3. Att enskilda firmor också omfattas av korttidsarbete

Magdalena, glöm nu inte bort alla de drivna entreprenörer som skapar arbete, försörjer sig själva och ofta många fler. Våra medlemmar tillhör de av samhällets människor som arbetar hårdast, tar störst ekonomiska risker men sällan blir sedda av ledande politiker.

______

Nu får vi försöka hålla ut och hoppas på det bästa.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF


Ordföraren har ordet

Nu är det vår i luften och vi på SEYF hoppas att alla medlemmar haft en bra start på det nya året!

På SEYF har det skett en del förändringar efter nyår. Vi har bytt kansli och flyttat från Solna till Haninge. Pga. högt medlemstryck med frågor och ansökningar har vi utökat telefontiderna från två dagar i veckan till fyra dagar och har telefonen öppen mellan kl. 10.00-12.00 Mån-Tors. På kansliet arbetar numera Kajsa Andreasson administrativt. Kajsa har kommit in bra i arbetet och är ett välkommet tillskott till SEYF.

SEYF har växt i medlemsantalet de senaste åren och detta medför att vi nu arbetar med att digitalisera delar ur det administrativa arbetet. Detta kommer förhoppningsvis medföra en förbättrad Medlemsservice framöver. Vi har också en hemsida som behöver uppdateras för att bli tydligare och enklare för medlemmar att använda. Vi kommer succesivt att övergå till den nya plattformen där vi bättre kommer kunna kommunicera ut nyheter och information.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fina ideella krafter för som gör SEYF till den organisation den är idag!

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF


Hälsa och miljö, krav på hygienverksamheter

SEYF vill påminna sina medlemmar om anmälningsplikten och de krav som Miljöbalken ställer på de hygienverksamheter som bedrivs. Socialstyrelsen har sammanställt information, handbok och allmänna råd kring detta, se nedanstående länkar:

Generell information gällande hyigenverksamheter och anmälningsplikten

Handbok gällande hygienverksamheter

Allmänna råd gällande hygienverksamheter

Se även nedan gällande Läkemedelsverkets information om tatueringsfärger och permanent makeup. 

Fibroplast, non invasiv lyft utan kirurgi

Med Fibroblast-metoden (plasmaljus) kan man åtstrama och jämna ut huden utan användning av injektioner filler, botox eller laser och kirurgi. Metoden är non invasiv använder endast hudens naturliga fuktighet. Purebeau anordnar kurser i Fibroplast våren 2018 i Malmö den 15 februari, 15 mars, 20 april, 9 maj och 8 juni, och i Stockholm enligt överenskommelse.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet  

Nyhetsbrev: tatueringsfärger och permanent makeup 

Läkemedelsverket har nylanserat sitt nyhetsbrev om tatueringsfärger och permanent makeup. Det handlar bl.a. om säkerhet - vad som är tillåtet och otillåtet i Sverige, kontroller av produkter på marknaden för att se att innehållet stämmer överens med deklarationen och dessutom är tillåtet, inte innehåller gifter eller föroreningar. Nyhetsbrevet beräknas utkomma c:a 4-5 gånger per år.

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet:
https://lakemedelsverket.se/tatueringsnytt

Ny tilläggsförsäkring för injektioner

Medlemmar som tecknat en företagsförsäkring genom SEYFs försäkringsgivare, har möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för injektioner av restylane, botox och icke permanenta fillers.

Klicka här för att läsa mer om försäkringarna

Tjänstbarhetsintyg för dig som arbetar med härdplaster

Nu har ni som arbetar med härdplaster en möjlighet att få ett tjänstbarhetsintyg, vilket blir ett krav för att få arbeta med härdplaster fr.o.m. 2017.

Klicka här för att läsa mer och boka tid

Ny lärobok i fransförlängning

Nu finns en märkesobunden lärobok i fransförlängning om 240 sidor.
Klicka här för att läsa mer om boken och hur du beställer den.

NYHET! Utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets lagkrav!

Alla som arbetar med franslim eller nagellim mer än 30 minuter per vecka måste kunna visa upp ett utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets nya lagkrav. Det räcker inte med det diplom man fått i sin grundutbildning!

SEYF erbjuder därför sina medlemmar möjligheten att till ett mycket förmånligt pris gå en endagsutbildning som leder till ett utbildningsintyg enligt de nya lagkraven. Utbildningen genomförs i januari 2016 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Klicka här för att läsa mer om denna viktiga utbildning och formulär för att anmäla er! 

Se även ovan om tjänstbarhetsintyg för dem som arbetar med härdplaster!

Arbetsmiljöverket: Ytterligare krav för vissa allergener 

För vissa yrkesutövare som arbetar bl.a. med produkter märkta H317 och H334 gäller nya krav på utbildning och/eller läkarundersökning. Läs mer här vad som gäller:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/luftfororeningar-och-kemiska-risker/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/allergiframkallande-amnen/ytterligare-krav-for-vissa-allergener/

Lagstadgad information om ångerrätt för skolor

Alla skolor måste enligt lagen ha information om ångerrätt för kunden på sin hemsida. Läs mer här om hur en sådan formulering kan se ut: http://www.seyf.se/skolor/index.php

Klargörande om diplom inom SEYF!

Det har framkommit diplom på marknaden där innehavaren endast har sitt diplom giltigt i 2 år. Det får inte förekomma några förpliktelser bakom ett diplom, alla diplom inom SEYF är personliga och gäller i all framtid

Detta vill SEYF klargöra att det är inget som vi står bakom. Vi har ombett skolan i fråga att ändra detta med omedelbar verkan. Ni som har fått sådana diplom vänligen kontakta skolan för nya diplom.

Dessutom vill SEYF klargöra att ingen skola inom SEYF har rätt att binda elever med avtal för framtida inköp till en resp skola. 

Viktig information om tatueringsfärger och permanent makeup!

Läkemedelsverket har publicerat nya regler om tatueringsfärger och permanent makeup, som riktar sig till företag i branschen. Där finns även en tillsynsrapport med analysprotokoll över kontrollen av tatueringsfärger, samt information om tatueringsfärger som riktar sig mot allmänheten.

På Läkemedelsverkets hemsida kan man också anmäla sig till ett särskilt nyhetsbrev om tatueringsfärger och permanent makeup. Första nyhetsbrevet publicerades 4 juni 2015 och handlar om tillsyn och råd till konsumenter, vilken information som tatueraren ska lämna till kunden, vikten att anmäla tatueringsfärgers namn och varumärke, om ett pågående EU-arbete om tatueringsfärger, om Läkemedelsverkets utbildning av kommuner med mera.

Läs mer här:

Svenska regler om tatueringsfärger och permanent makeup
(främst för företag, regler som trädde i kraft i februari 2013)

Tillsynsrapport med analysprotokoll för tatueringsfärger (mars 2015)

Information om tatueringsfärger och permanent makeup (främst för allmänheten)

Otillåten användning av logga

SEYF:s logotype får endast användas av medlemmar på sina respektive hemsidor, annonser och broschyrer för att påvisa medlemskap i yrkesförbundet. All användning av förbundets logotyp i skolornas egna intyg, diplom, certifikat osv är förbjudet. Endast SEYF själva har rätt att använda logotypen som en kvalitetsstämpel på utfärdade certifikat.

I den mån det kommer SEYF tillhanda att medlemmar och icke medlemmar efter påpekande fortsatt missbrukar SEYF:s logotyp kommer förbundet att ta till rättsliga åtgärder.

Läs mer, för er som blir utsatta för bildstöld!

Asiatiska nagelterapeuter utnyttjas i Sverige, handel med arbetstillstånd

Reportage från Kaliber, Sveriges Radio P3, oktober 2013
Uttalande av migrationsminister Tobias Billström i Ekot
Artikel i Aftonbladet: Nagelsalonger säljer arbetstillstånd
Artikel i Metro: Nagelsalonger säljer arbetstillstånd
Inslag i Ekot, Sveriges Radio, juli 2012
Artikel i YLE: Nagelstudion blev en mardröm
Artikel i YLE: Nagelstudiofallet är toppen av ett isberg

OBS! Tag del av detta: senaste nytt från Läkemedelsverket!

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/

Medlem? Har du koll på dina adressuppgifter?

Logga in med ditt medlemsnummer och lösenord för att uppdatera address- och kontaktuppgifter. Kontakta oss om du saknar medlemsnummer.

EXAMENSBILDER

Klicka här för att se fler och större bilder

KLARGÖRANDE OM "SOCKERBASERADE" GELÉR!

På nedanstående länk kan du läsa Läkemedelsverkets rapporter om olika kosmetik- och hygienprodukter:

Läkemedelsverket - Kosmetikakontrollen - Rapporter

Välkommen till SEYF, Svenska Estetikers Yrkesförbund!

SEYF är öppet för alla yrkesutövande terapeuter inom estetiken, såsom:
 • hudterapeuter
 • kosmetologer
 • SPA-terapeuter
 • kroppsterapeuter
 • make-up artister
 • aromaterapeuter
 • nagelterapeuter
 • färgkonsulenter
 • samt övriga terapeuter/estetiker

Vi vill även välkomna företagare, leverantörer, grossister och tillverkare som medlemmar - detta för att befrämja kommunikation, vidareutbildning och samförstånd mellan parterna.

Vårt främsta syfte är att befrämja ett samarbete mellan de olika yrkeskatgorierna samt att arbeta för medlemmarnas intressen.

Oavsett vilken utbildningsform Du har valt; statlig eller privat skola, nationell eller internationell examen, heltid, deltid eller distans - med godkänd examen - så är Du välkommen att vara medlem.

Som medlem får du bland annat

 • SEYF-bladet "Nyhetsblad och medlems-forum", fyra gånger/år med information och debatter om produktnyheter, behandlings-tekniker, marknadsnytt, lag- och ekonominytt m.m.
 • Delta i medlemsmöten, vår och höst.
 • Rabatt på anmälningsavgiften då man tävlar i SEYF Nail Cup.
 • Erbjudanden från leverantörer.
 • Möjlighet att teckna en bra företagsförsäkring via SEYF där en behandlingsförsäkring ingår.
 • Kostnadsfri länk till egen hemsida från SEYFs hemsida, om man länkar tillbaka till SEYF.
 • Leverantörsmedlemmar får möjlighet att annonsera på SEYFs hemsida kostnadsfritt under 3 månader, uppdatering av annonsen står annonsören för. Erbjudandet gäller 1 gång/leverantörsmedlem.
 • Gemenskap och närhet till andra estetiska yrkesutövare
 • Ett brett kommunikationsnät med oanade utvecklingsmöjligheter för Din verksamhet.
 • Inbjudan till kurser och föredrag.
 • Möjlighet att själv påverka det Du vill förändra.
 • Möjlighet att själv (privat eller verksamheten) bli starkare i samarbete med andra.
 • Vara med på vår i vårt medlemsregister på SEYFs hemsida.
 • Vara med och diskutera med andra medlemmmar på SEYFs hemsida.
 • Tillgång till köp och sälj på SEYFs hemsida.

Läs mer på Om SEYF


Så här blir Du medlem!

Det finns olika ansökningsformulär beroende på vem det är som söker. Se i rutan till höger vilket alternativ som stämmer bäst för Dig, som yrkesverksam, som leverantör eller som skola.

Ladda ner en ansökan och skicka in den till oss!

Varmt välkommen till oss på SEYF!

 

 

 

 


annons
© 2007-2021 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies