Fredag 7 maj
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Försäkringar


Försäkringstagare: Svenska Estetikers Yrkesförbund
Org.nr: 802410-5085
Försäkringsperiod: Helår
Förfallodag: Gemensam förfallodag för samtliga försäkringstagare är första oktober
Försäkringsställen: Var som helst i Sverige
Försäkrad verksamhet: Intresseorganisation för terapeuter inom estetik. Medlemmarna består exempelvis av hud- och kroppsterapeuter, kosmetologer, make-up-artister, nagelterapeuter m.fl.
Försäkringsförmedlare: Nordic Försäkring och Riskhantering AB
Försäkringsgivare:
Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverigefilial, org. nr 516402-6345 genom Svedea AB.

Till samtliga medlemmar inom SEYF Svenska Estetikers Yrkesförbund:

Som vi tidigare nämnt så har vi på uppdrag av förbundet konkurrensutsatt nuvarande medlemsförsäkringar. Detta har resulterat i att vi har erhållit offert som innebär en förbättrad medlemsförsäkring samt att sedan 1 oktober 2014 är Svedea AB vår försäkringsgivare.

Läs nedan för information kring de olika medlemsförsäkringarna.


SEYFs företagsförsäkring

innehåller försäkring för företagets 

 • egendom/inventarier med allriskomfattning (försäkringsbelopp 10 pbb, för 2020 = 473 000 kr)
 • avbrotts- samt extrakostnadsförsäkring vid ersättningsbar egendomsskada
 • ansvarsförsäkring
 • behandlingsskadeförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring
 • krisförsäkring
 • överfallsförsäkring
 • kundolycksfallsförsäkring
 • maskinförsäkring
 • maskinavbrottsförsäkring 
 • kyl- och frysförsäkring
 • tjänstereseförsäkring
 • olycksfallsförsäkring under arbetstid
 

Tilläggsförsäkringar till SEYFs företagsförsäkring:

 • biltransportförsäkring (om du fraktar varor med eget fordon inom Norden)
 • utökat försäkringsbelopp för egendom (om du har egendom/inventarier över 10 pbb)
 • utökat försäkringsbelopp för maskinförsäkring (om du har behov av att höja försäkringsbeloppet 150 000 kr)

FÖRSÄKRING FÖR INJEKTIONER

Det är nu möjligt för medlem inom SEYF att utöka försäkringen att även omfatta injektioner av restylaine, botox samt fillers (dock ej permanenta). Medlemmen skall dock vara:

 • legitimerad tandläkare
 • läkare
 • sjuksköterska/specialsjuksköterska

Kravet är även att medlemmen är godkänd av Socialstyrelsen samt att produkten som används skall vara godkänd av Läkemedelsverket.

Årspremien för medlem som utför injektioner enligt ovan: 5 350 kr. Då ingår en företagsförsäkring med tillägget/utökningen för injektioner.

Ladda hem produktblad för tilläggsförsäkringen för injektioner. 

 

SEYFs företagsförsäkring mini för dig utan egen salong

innehåller en mindre försäkring för företagets:

 • egendom/inventarier med allriskomfattning (försäkringsbelopp 2 pbb, för 2020 = 94 600 kr)
 • avbrotts- samt extrakostnadsförsäkring vid ersättningsbar egendomsskada
 • ansvarsförsäkring
 • behandlingsskadeförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring
 • krisförsäkring
 • överfallsförsäkring
 • kundolycksfallsförsäkring 
 • kyl- och frysförsäkring
 • tjänstereseförsäkring
 • olycksfallsförsäkring under arbetstid
 
 

Tilläggsförsäkringar till SEYFs företagsförsäkring mini:

 • biltransportförsäkring (om du fraktar varor med eget fordon inom Norden)  

Sjukavbrottsförsäkring

för att skydda företagets likviditet om du själv är sjukskriven pga olycksfall eller sjukdom. Du kan välja det månatliga försäkringsbeloppet mellan 5 000 kr och 25 000 kr.

Ladda hem produktblad för att läsa mer om SEYFs sjukavbrottsförsäkring

Ladda hem intresseanmälan för SEYFs sjukavbrottsförsäkring


SEYFs Praktikförsäkring Fristående

Praktikförsäkring Fristående är en produkt som är anpassad för större kliniker där man t ex har ett gemensamt bolag vars syfte är att dela på hyreskontrakt, gemensamhetsinventarier etc. Försäkringen medförsäkrar automatiskt de estetiker som är delägare i eller har hyreskontrakt med det gemensamägda bolaget.

Ladda hem produktblad för att läsa mer om SEYFs Praktikförsäkring Fristående

Om du är intresserad av att teckna försäkringen eller få veta mer om den, så ber vi dig att kontakta Inger Björn eller Kristina Gahnsby på Nordic Försäkring, se nedan för kontaktuppgifter.


Nytt medlemspaket fr o m 2020-10-01: Behandlingsskadeförsäkring mm

Nytt försäkringspaket fr o m 2020-10-01: behandlingsskadeförsäkring mm. Detta försäkringspaket innehåller:

-behandlingsskadeförsäkring
-ansvarsförsäkring
-kundolycksfallsförsäkring
-rättsskyddsförsäkring

Detta försäkringspaket är framtaget för medlem som inte har någon större lokal, inventarier, varor etc. Årskostnaden är 1 750 kr.

Ladda hem produktblad för att läsa mer om SEYFs Behandlingsskadeförsäkring


Om du önskar mer information alternativt erhålla en skriftlig ansökan, så ber vi dig kontakta oss.

Försäkringsvillkor

Fullständiga försäkringsvillkor finns att hämta på www.svedea.se, alternativt via Nordic Försäkring: www.nordic.se.

Vid frågor om medlemsförsäkringarna, kontakta
Nordic Försäkring och Riskhantering AB
Kungsgatan 15 A
352 31 VÄXJÖ

Tel. 0470-75 12 00
E-post info@nordic.se

Inger Björn, försäkringsförmedlare
Tel. 0470-75 12 98
E-post inger.bjorn@nordic.se

Kristina Gahnsby, försäkringsförmedlare
Tel. 0470-75 12 95
E-post kristina.gahnsby@nordic.se

Vid inträffad skada, kontakta

Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm

Tel 0771-160 161
E-post skadorforetag@svedea.se


annons
© 2007-2021 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies