Fredag 7 maj
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets lagkrav


SEYF erbjuder dig en utbildning som ger utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets nya lagkrav till ett mycket förmånligt pris.

Arbetsmiljöverket har ändrat och uppdaterat de lagar och föreskrifter som gäller kemiska arbetsmiljörisker, läs mer nedan. Det påverkar alla som arbetar som fransstylister. De nya kraven innebär att alla som arbetar franslim eller nagellim mer än 30 min per vecka måste kunna visa upp ett intyg på att de genomgått en speciell utbildning. Utbildningen ska nå upp till arbetsmiljöverkets krav (enligt vissa förordningar, se länkar). Det räcker inte med det diplom man redan fått i sin grundutbildning. Det förekommer en hel del diskussioner på sociala forum och där sprids många olika åsikter. Vi har kontrollerat saken med Arbetsmiljöverket och lagen påverkar endast de som arbetar med fransförlängning. Det är naturligtvis bra även för de som arbetar med naglar (som ju också är härdplaster, med liknande risker som de som finns med franslimmet) att gå en sådan här utbildning. Men så som lagen är skriven så är det inte ett lagkrav för de som arbetar med naglar, men det är ett lagkrav för de som arbetar med fransar. Om en person som arbetar med fransförlänging inte kan uppvisa ett intyg om utbildning och ett tjänstbarhetsintyg från en läkare så får den personen inte längre arbeta som fransstylist.

Gå till formuläret

Sammanfattning om vad som gäller angående härdplastutbildning

Bakgrund
Arbetsmiljölagen förklaras och tolks via föreskrifter. Dessa föreskrifter gäller på samma sätt som en lag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter förkortas AFS. Det som har skett är att det kommit en ny AFS. Den tidigare ”Kemiska arbetsmiljörisker - AFS 2011:19” är ändrad och omtryckt i ”AFS 2014:43”.

I denna senaste AFS så finns det ändringar som påverkar alla de som arbetar med fransförlängning och franslim. I paragraf 37 står det det nämligen att de som arbetar med produkter som har en viss märkning, nämligen H317 (som innebär att kontakt med ämnet kan orsaka allergisk hudreaktion) eller H334 (som innebär att ämnet kan orsaka astma- eller allergisymtom) eller om en person arbetar med lim eller andra kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat måste följa vissa lagar. Tidigare reglerades detta i en speciell härdplastförordning, men den gäller alltså inte längre.

Nya regler
De lagar som nu blivit ändrade innebär att alla som arbetar i mer än 30 minuter per vecka med franslim eller nagellim (som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat) måste ha genomgått en läkarundersökning och fått ett så kallat tjänstbarhetsintyg. Intyget innebär att läkaren ska göra en bedömning av om det är bra att personen arbetar med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat. Om en person har allergier och astma så är det inte så bra att ha ett arbete som innebär att personen utsätts dagligen för ett allergiframkallande ämne. Om läkaren tycker att det är lämpligt för personen att arbeta med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat så kan ett tjänstbarhetsintyg utfärdas, annars inte. Även ett intyg om att personen har gått en utbildning krävs.

Detta gäller oavsett om en fransstylist arbetar hemma, eller arbetar mycket eller lite. Det spelar heller ingen roll om personen har egen firma, eller är anställd eller gör fransförlängningar som hobby. Så länge en person kommer i kontakt med limmet i mer än 30 minuter per vecka så gäller reglerna.

Vad finns det för krav på den som håller utbildningen?
Faktum är att det inte finns några formella krav på att den som utbildar har gått någon specifik utbildning. Utbildaren ska dok ha goda kunskaper om föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om allergiframkallande ämnen. Utbildaren bör även kunna arbetsmiljölagstiftningen och övriga lagar och föreskrifter som berör det kemiska området. Arbetsmiljöverket lämnar aldrig ut godkännande vilka som får utföra utbildningar eller vilka som inte får utföra utbildningar. Att vissa säger att de är godkända av arbetsmiljöverket stämmer alltså inte. Vad de menar är att de anser att de håller en utbildning som når upp till arbetsmiljöverkets krav. Det kan också avse att de själva genomgått en handledarutbildning för att hålla en härdplastutbildning med fokus på cyanoakrylater.

Det som ska ingå i en utbildning är:

  • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
  • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
  • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
  • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
  • Vilken typ av ventilation som behövs
  • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig
  • Teknik för rengöring och sanering 

Prevent som är experter på denna typ av utbildningar anser inte att en webbaserad version räcker. Deras och SEYFs utbildningar kommer att vara på 7 timmar, med avbrott för fika och mat.

Priset på utbildningen bestämmer utbildaren själv, det finns inga rekommenderade priser och varje anordnare är fri att själv bestämma vad de anser att kusen ska kosta.

Gäller kraven även för de som arbetar med naglar?
Både ja och nej. Det är nämligen så att Läkemedelsverket anser att produkter för nagelbyggnation ska räknas som en kosmetisk produkt. Det beror på en förordning från EU.

Vad som är en kosmetisk produkt definieras i artikel 2.1a i EU-förordning 1223/2009 enligt följande:

"Ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt."

Produkter för tillverkning av konstgjorda naglar ska alltså följa regelverket för kosmetika och hygienprodukter enligt Läkemedelsverket. Om en limprodukt enbart används till att klistra fast en hel lösnagel eller för att klistra fast fransar anser Läkemedelsverket att produkten är ett lim som ska falla under lagstiftningen för kemiska produkter.

Kosmetiska produkter ska inte märkas enligt något som kallas för CLP förordningen. I början av paragraf 37, som togs upp innan så står det:

”Med farliga kemiska produkter som, enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen), ska vara märkta med någon av följande faroangivelser....”

Eftersom kosmetiska produkter inte märks enligt CLP-förordningen så gäller alltså inte kraven på läkarundersökning, tjänstbarhetsintyg och utbildning de som arbetar med naglar. Undantaget är alltså limmet som räknas som en kemisk produkt och därmed märks enligt CLP-förordningen. Om en person som arbetar med naglar arbetar med limmet i mer än 30 minuter per vecka så gäller alltså lagen dem också.

Det finns andra delar av lagen som gäller alla, både de som arbetar med naglar och de som arbetar med fransar. I miljöbalken 1998:808 (lag) står det i andra kapitlet:

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Detta gäller alltså alla, oavsett märke eller typ av skönhetsarbete som personen arbetar med. Det står vidare i arbetsmiljölagen och i förordningen att kunskap ska finnas så fort någon arbetar med ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans som, kan medföra ohälsa eller olycksfall genom bland annat sina hälsofarliga egenskaper. Vidare ska en riskbedömning göras om en person arbetar med sådant som kam medföra risker. 

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas enligt 6-9 §§ så ofta som förhållandena i verksamheten kräver.

Det behöver inte ens betyda att ämnet är exempelvis allergiframkallande. Det kan räcka med att man hanterar hett vatten eller het olja, till exempel i ett gatukök (kokande vatten och frityrolja). Då måste man vidta åtgärder för att minska risker för ohälsa och olycksfall. Vad det gäller byggnation av naglar så förekommer kontakt med allergiframkallande ämnen och fildamm som inte är nyttigt att andas in. Det faktum ändras inte, även om produkterna klassas som kosmetiska i dagsläget. 

SEYF har länge haft som krav att de risker som finns med att arbeta med härdplaster noga gås igenom på en grundutbildning som är godkänd av förbundet. Det skadar aldrig med repetition och vi uppmuntrar även de som arbetar med naglar att genomgå utbildningen. Det är inte heller omöjligt att kraven kommer att förändras och att det blir krav även för nagelterapeuter att kunna uppvis utbildnings- och tjänstbarhetsintyg. Då är det inte fel att redan ha genomgått utbildningen.

Tjänstbarhetsintyg

Klicka här för att utöver utbildningsintyget även få ett tjänstbarhetsintyg:
http://www.seyf.se/nyheter/visaartikel.php?articleid=75

Länkar:

Utbildningstillfällen
Vi kommer att hålla utbildningen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kursledare är Maria Sundberg.

Utbildningen vänder sig till dig som är SEYF-medlem. Priset är då 1200 kr

Om du inte redan är medlem i SEYF, behöver du först ansöka om medlemskap och kan därefter anmäla dig till utbildningen.

Vill du gå?
Fyll i formuläret nedan. Vi återkommer med exakt adress, lokalen får anpassas efter hur många som anmäler sig. Var noga med att komma om du anmält dig. Ditt medlemsnummer står på ditt diplom.

Datum, tid och plats

13 januari 2016 - Göteborg
14 januari 2016 - Stockholm
15 januari 2016 - Malmö

Tid: 9-16

Medlemsnummer  (står på diplomet)
Namn
Adress
Telefon
E-post
Utbildningsort
Kommentarer

 

Jag bekräftar anmälningen.


annons
© 2007-2021 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies