Fredag 7 maj
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Tjänstbarhetsintyg för dig som arbetar med härdplaster


Nu har ni som arbetar med härdplaster en möjlighet att få ett Tjänstbarhetsintyg hos Adxto Care AB i Stockholm och Öbackakliniken i Härnösand.

Adxto är ett privat vårdföretag som bl a genomför undersökningar och utfärdar tjänstbarhetsintyg för personer som arbetar med härdplaster och vi har kliniker i Stockholm och Härnösand.

Undersökningen innebär:

1. Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät.

2. Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat samt om allt ser bra ut, utfärdande av tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster.

*=Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna.

Klicka här för att boka tid:
https://mittvaccin.se/form.start.php?autologmein=48

Vi erbjuder bokningsbara tider både dagtid och kvällstid och möjlighet till gruppbokningar kommer att finnas. Korta väntetider.

För mer information:
http://adxto.com/tjanster/infusionsmottagning

Kontaktuppgifter:

Öbackakliniken i Härnösand
E-post: info@obackakliniken.se
Tel: 0611-209 30

Adxto Care AB i Stockholm
E-post: intyg@adxto.com
Tel: 08-586 334 90


annons
© 2007-2021 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies