Kategorier
Information

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer som kan påverka SEYF´s medlemmar har vi i styrelsen tagit fram information om vad som kan komma att påverka dig som yrkesutövare inom skönhetsbranschen.

Sammanfattningsvis gäller detta:

  • Serviceinrättning kan definieras som t.ex. frisörsalonger, skönhetsmottagningar. Således berör dessa riktlinjer många av SEYF´s verksamhetsutövare.
  • Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
    T.ex. om din salong är 20 kvm har du möjlighet att ha två kunder samtidigt, samt den personal du behöver på plats. Har du mindre yta än 10 kvm rekommenderas att du har en kund i taget.
  • Det ställs även krav på att du på enklast sätt ska dokumentera (skriva) ned att du gjort en beräkning på antalet kunder du kan ha i din salong. Detta ska du kunna visa upp vid tillsyn.
    Detta gör du på enklast sätt genom att beräkna hur många kvadratmeter stor din salong är och dividera detta i 10. Då får du ut hur många kunder du kan ha samtidigt i din salong.

Läs mer gärna mer detaljerat på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/gym–och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/

Kategorier
Föreningen

Inställt årsmöte

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer som berör alla ideella föreningar. De skriver i sina rekommendationer bland annat att: ”Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.”

Med anledning av detta har SEYF styrelse valt att skjuta upp årsmöte för år 2020. Vi avvaktar och bevakar regeringens och folkhälsomyndighetens vidare rekommendationer och allmänna råd. Vi kommer att meddela ny tid och plats för årsmöte när sammankomster igen får genomföras utan risk för smittspridning.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF

Kategorier
Information

Socialstyrelsen

Med anledning av rådande Covid19 situationen har SEYF varit i kontakt med Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen arbetar bla. med att vägleda kommunernas hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn över hygieniska behandlingar.

Socialstyrelsen har fått en del förfrågningar från inspektörer om hur lämpligt det är i rådande corona-tider att bedriva hygieniska verksamheter och vad man särskilt bör tänka på vid hygieniska behandlingar. Särskilt undrar de över behandlingar där man är nära kunden under en längre tid, t.ex. kosmetisk tatuering, ansiktsbehandlingar mm.

Socialstyrelsen meddelar att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara extra noga med handhygien, rengöring etc. Framförallt inte genomföra behandling om kunden eller behandlaren är sjuk eller har förkylningssymptom.

I dagsläget finns det inte några rekommendationer om att avstå hygieniska behandlingar, så länge man är frisk. SEYF kommer fortsätta att bevaka händelseutvecklingen och uppmanar att alla yrkesverksamma medlemmar att också fortsättningsvis hålla hög nivå på hygien. Vi på SEYF anser att det är viktigt att medlemmar även fortsättningsvis får bedriva behandlingar. Vi bedömer att våra medlemmar både är ansvarstagande ur hygienisk aspekt och vid förkylningssymtom på behandlare eller kund avstår behandling.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF

Kategorier
Föreningen

I dessa Covid 19 tider…

Vi på SEYF ser hur många av våra medlemmar drabbas hårt av den rådande situationen i vårt samhälle. Detta är mycket beklagligt. Detta är den information som vår upphandlade branschförsäkring ger: Länk till försäkringsbrev.

Vi har från SEYF´s styrelse försökt att utöva den påtryckning vi kan gentemot regerande politiker. Detta är delar ur det brev vi skrivit till Finansminister Magdalena Andersson;


Vi är i likhet med många andra branscher mycket hårt drabbade av nuvarande situation med Covid19 och dess följder på näringslivet. Läget är akut för huvuddelen av våra medlemmar. Många vittnar om ett läge där de har ett totalt bortfall på bokningar för behandlingar och utbildning.

Ni behöver agera nu. Framlagda stödpaket är inte riktade mot de mindre företagen och i de flesta fall inte applicerbara i praktiken. Passivitet kring riktade insatser mot mindre företag kommer till stor del tillintetgöra vår bransch med många personliga tragedier som följd.

Vi behöver:

  1. Slopade arbetsgivaravgifter. Retroaktivt för år 2020 och minst intill Augusti 2020
  2. Subventionerade hyreskostnader. Retroaktivt för år 2020 och minst intill Augusti 2020
  3. Att enskilda firmor också omfattas av korttidsarbete

Magdalena, glöm nu inte bort alla de drivna entreprenörer som skapar arbete, försörjer sig själva och ofta många fler. Våra medlemmar tillhör de av samhällets människor som arbetar hårdast, tar störst ekonomiska risker men sällan blir sedda av ledande politiker.


Nu får vi försöka hålla ut och hoppas på det bästa.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF

Kategorier
Föreningen

Ordföraren har ordet

Nu är det vår i luften och vi på SEYF hoppas att alla medlemmar haft en bra start på det nya året!

På SEYF har det skett en del förändringar efter nyår. Vi har bytt kansli och flyttat från Solna till Haninge. Pga. högt medlemstryck med frågor och ansökningar har vi utökat telefontiderna från två dagar i veckan till fyra dagar och har telefonen öppen mellan kl. 10.00-12.00 Mån-Tors. På kansliet arbetar numera Kajsa Andreasson administrativt. Kajsa har kommit in bra i arbetet och är ett välkommet tillskott till SEYF.

SEYF har växt i medlemsantalet de senaste åren och detta medför att vi nu arbetar med att digitalisera delar ur det administrativa arbetet. Detta kommer förhoppningsvis medföra en förbättrad Medlemsservice framöver. Vi har också en hemsida som behöver uppdateras för att bli tydligare och enklare för medlemmar att använda. Vi kommer succesivt att övergå till den nya plattformen där vi bättre kommer kunna kommunicera ut nyheter och information.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fina ideella krafter för som gör SEYF till den organisation den är idag!

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF