Ansökan Skola

För att kunna ansöka om medlemskap som skola/utbildningsanordnare måste du/ni först vara godkänd som yrkesverksam hos SEYF. Dvs att du måste ha en SEYF-godkänd utbildning för att själv kunna utbilda på en SEYF-godkänd skola. Om du inte har det så kan du validera dina kunskaper vid en SEYF-ansluten utbildningsanordnare.

Kostnaden för skolmedlemskap är: 2.080kr för år 2024

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten.

Glöm ej att bifoga intresseanmälan för företagsförsäkring om du i samband med denna ansökan även vill teckna försäkring. Här finns intresseanmälan för försäkring (klicka här).

Var noga med att ansökan är komplett innan den skickas in. En tydlig och komplett ansökan underlättar arbetet för förbundet och påskyndar ansökningsarbetet.

Ansökan skickas till:
Svenska Estetikers Yrkesförbund
Cementvägen 16
136 50 JORDBRO