Försäkringar

Medlemmar i SEYF har möjlighet att teckna försäkringar till förmånliga villkor genom SEYFS samarbete med Nordic Försäkring och Riskhantering AB. Notera att försäkringarna förutsätter ett aktivt medlemsskap SEYF för att vara giltiga.

Företag

En heltäckande försäkring för din verksamhet.

Företag – mini

En mindre försäkring för dig som inte driver en egen salong.

Sjukavbrott

För att skydda företagets likviditet om du själv är sjukskriven pga olycksfall eller sjukdom.

Praktik

Praktikförsäkring Fristående är en produkt som är anpassad för större kliniker där man t ex har ett gemensamt bolag vars syfte är att dela på hyreskontrakt, gemensamhetsinventarier mm.

Behandlingsskada

Detta försäkringspaket är framtaget för medlem som inte har någon större lokal, inventarier, varor etc.

Försäkringsförmedling

Vid frågor om medlemsförsäkringarna, kontakta:

Nordic Försäkring och Riskhantering AB
Kungsgatan 15 A
352 31 VÄXJÖ

Tel. 0470-75 12 00
E-post info@nordic.se

Inger Björn, försäkringsförmedlare
Tel. 0470-75 12 98
E-post inger.bjorn@nordic.se

Daniel Backstig, assisterande förmedlare
Tel. 070-888 42 40
E-post daniel.backstig@nordic.se

Skador

Vid inträffad skada, kontakta:

Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm

Tel 0771-160 161
E-post skadorforetag@svedea.se

Försäkringsvillkor

Fullständiga försäkringsvillkor finns att hämta på www.svedea.se, alternativt via Nordic Försäkring: www.nordic.se.