Behandlingsskade-försäkring

Detta försäkringspaket är framtaget för medlem som inte har någon större lokal, inventarier, varor etc.

Detta försäkringspaket innehåller:

  • behandlingsskadeförsäkring
  • ansvarsförsäkring
  • kundolycksfallsförsäkring
  • rättsskyddsförsäkring

Om du är intresserad av att teckna försäkringen eller få veta mer om den, så ber vi dig att kontakta Inger Björn på Nordic Försäkring.

Produktblad