Företagsförsäkring – mini

För dig som inte driver egen salong, innehåller en mindre försäkring för företagets

 • egendom/inventarier med allriskomfattning (försäkringsbelopp 2 prisbasbelopp )
 • avbrotts- samt extrakostnadsförsäkring vid ersättningsbar egendomsskada
 • ansvarsförsäkring
 • behandlingsskadeförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring
 • krisförsäkring
 • överfallsförsäkring
 • kundolycksfallsförsäkring 
 • kyl- och frysförsäkring
 • tjänstereseförsäkring
 • olycksfallsförsäkring under arbetstid

Tilläggsförsäkring

 • biltransportförsäkring (om du fraktar varor med eget fordon inom Norden)  

Produktblad

Intresseanmälan