Företagsförsäkring

SEYFS företagsförsäkring innehåller försäkring för företagets 

 • egendom/inventarier med allriskomfattning (försäkringsbelopp 10 pbb)
 • avbrotts- samt extrakostnadsförsäkring vid ersättningsbar egendomsskada
 • ansvarsförsäkring
 • behandlingsskadeförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring
 • krisförsäkring
 • överfallsförsäkring
 • kundolycksfallsförsäkring
 • maskinförsäkring
 • maskinavbrottsförsäkring 
 • kyl- och frysförsäkring
 • tjänstereseförsäkring
 • olycksfallsförsäkring under arbetstid

Tilläggsförsäkringar

 • biltransportförsäkring (om du fraktar varor med eget fordon inom Norden)
 • utökat försäkringsbelopp för egendom (om du har egendom/inventarier över 10 pbb)
 • utökat försäkringsbelopp för maskinförsäkring (om du har behov av att höja försäkringsbeloppet 150 000 kr)

Produktblad

Intresseanmälan