Praktikförsäkring Fristående

Praktikförsäkring Fristående är en produkt som är anpassad för större kliniker där man t ex har ett gemensamt bolag vars syfte är att dela på hyreskontrakt, gemensamhetsinventarier etc. Försäkringen medförsäkrar automatiskt de estetiker som är delägare i eller har hyreskontrakt med det gemensamägda bolaget.

Om du är intresserad av att teckna försäkringen eller få veta mer om den, så ber vi dig att kontakta Inger Björn eller Kristina Gahnsby på Nordic Försäkring.

Produktblad