Kategorier
Föreningen

I dessa Covid 19 tider…

Vi på SEYF ser hur många av våra medlemmar drabbas hårt av den rådande situationen i vårt samhälle. Detta är mycket beklagligt. Detta är den information som vår upphandlade branschförsäkring ger: Länk till försäkringsbrev.

Vi har från SEYF´s styrelse försökt att utöva den påtryckning vi kan gentemot regerande politiker. Detta är delar ur det brev vi skrivit till Finansminister Magdalena Andersson;


Vi är i likhet med många andra branscher mycket hårt drabbade av nuvarande situation med Covid19 och dess följder på näringslivet. Läget är akut för huvuddelen av våra medlemmar. Många vittnar om ett läge där de har ett totalt bortfall på bokningar för behandlingar och utbildning.

Ni behöver agera nu. Framlagda stödpaket är inte riktade mot de mindre företagen och i de flesta fall inte applicerbara i praktiken. Passivitet kring riktade insatser mot mindre företag kommer till stor del tillintetgöra vår bransch med många personliga tragedier som följd.

Vi behöver:

  1. Slopade arbetsgivaravgifter. Retroaktivt för år 2020 och minst intill Augusti 2020
  2. Subventionerade hyreskostnader. Retroaktivt för år 2020 och minst intill Augusti 2020
  3. Att enskilda firmor också omfattas av korttidsarbete

Magdalena, glöm nu inte bort alla de drivna entreprenörer som skapar arbete, försörjer sig själva och ofta många fler. Våra medlemmar tillhör de av samhällets människor som arbetar hårdast, tar störst ekonomiska risker men sällan blir sedda av ledande politiker.


Nu får vi försöka hålla ut och hoppas på det bästa.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF