Kategorier
Föreningen

Inställt årsmöte

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer som berör alla ideella föreningar. De skriver i sina rekommendationer bland annat att: ”Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.”

Med anledning av detta har SEYF styrelse valt att skjuta upp årsmöte för år 2020. Vi avvaktar och bevakar regeringens och folkhälsomyndighetens vidare rekommendationer och allmänna råd. Vi kommer att meddela ny tid och plats för årsmöte när sammankomster igen får genomföras utan risk för smittspridning.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF