Integritetspolicy

Inledning

Vi på Svenska Estetikers Yrkesförbund bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss

Vilka vi är

Svenska Estetikers Yrkesförbund
Organisationsnummer: 802410-5085
Cementvägen 16
136 50 Jordbro
är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här hanteringen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får vi tag på dina personuppgifter?

  • När du skickat in ett formlär för att komma i kontakt med oss
  • När du ansöker om medlemsskap i Svenska Estetikers Yrkesförbund
  • När du kontaktar oss per e-post
  • Genom att använda cookies på våra webbplatser

Vilka kategorier av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel
namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, ip-nummer, betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behöver vi uppgifter om dig?

• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som besökare på våra webbplatser och/eller medlem.
• För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
• För att hantera och administrera dina frågor på vårt kansli.
• För att du enkelt ska kunna betala för våra tjänster med faktura.
• Kontakta dig med information och generella erbjudanden.
• För att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra din upplevelse.
• För att skapa redovisningsuppgifter enligt lag och avtal.

När har vi rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi har rätt att hantera de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig.Vi kan även behöva hantera dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra hanteringen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Svenska Estetikers Yrkesförbund. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi använder Google Analytics för att följa din användning av våran webbplatser för att kunna förbättra den. Google analytics kommer att skapa en uppsättning kakor (cookies) för att kunna samla in data, t.ex. om det är ditt första besök hos oss eller om du varit här förut eller se om ett besök kommer från en annons.

Läs mer om hur Google hanterar din information.

Hur länge vi behåller era uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som
är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med
att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att hanteringen sker enligt gällande lag.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter på admin@seyf.se.
Den här integritetspolicyn gäller från och med 2021-01-01 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.