Kategorier
Information

Konsumentverket informerar om säkerhet vid estetiska injektionsbehandlingar

Du som utför estetiska injektionsbehandlingar har ett stort ansvar för konsumentens säkerhet. Därför måste du som är verksam utanför sjukvården se till att du uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen.

Se Konsumentverket för information