Miljö & Hälsa


2021 bestämde Socialstyrelsen att nagelterapeuter skulle ingå i lagen om stickande och skärande behandling. Vid arbete med sax/nipper är man anmälningspliktig till miljö och hälsa.

Detta har inte fallit ut så väl om du frågar mig.
I vissa kommuner tar man inte tills sig denna lagändring alls och i andra kommuner går man helt överbord med vad man kräver av salongerna.
Men vad händer om man inte arbetar med sax/nipper? Då är man helt enkelt inte anmälningspliktig enligt miljö och hälsa.

Med denna regel om anmälningsplikt eller inte, ser jag en stor risk att vi får en bransch som hellre undanhåller myndigheten information än att samarbetar mot myndigheternas regelverk.
___

Vi på SEYF blev kontaktade av en salong i Umeå som fått besök av tillsynsmyndigheten Miljö och Hälsa. Vilket resulterade i att de fick bygga om hela salongen för närmare 100.000 kronor pga. ett verktyg. Rimligt? Nej det tycker inte jag. Ett exempel på detta var att Miljö och Hälsa kräver att nagelsalongerna ska ha ett steril rum för att göra rent sina verktyg om man arbetar med sax/nipper.


I Umeå träffade jag en nagelterapeut som hyrde in sig på salong. Hon arbetade med sax/nipper medans hennes kollega inte gör det, vad händer då? En är anmälningspliktig och en är inte det. Det fick vi inget svar under branschdialogen, så det får bli en fråga vi får ta med socialstyrelsen.


Enligt miljöbalken ska hälso- och miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.
Enligt socialstyrelsen Instrument och redskap som kan komma i beröring med skadad hud, utan att den penetreras avsiktligt, bör mekaniskt rengöras och desinfekteras enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS:2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Miljö och hälsa i Umeå bjöd in 81 företag till en branschdialog. Samtalen gav inte mycket då Miljö och Hälsa valde att hänvisa regelverket mot socialstyrelsen. 

SEYF kommer starta dialog med socialstyrelsen för att få klarhet i denna fråga. DVS. tydligare regelverk så likabehandling sker över landet av tillsynsmyndigheten Miljö och Hälsa. Samt inte minst förtydligande mot att åtgärder måste vara motiverade och inte ekonomiskt orimliga.

//

Mvh,
Carolina Wirström
Sektionsansvarig Nagelsektionen