Nyhetsbrev

Nagelterapeut

På senare år har det blivit allt populärare att utbilda sig och jobba som nagelterapeut, särskilt bland unga kvinnor. En nagelterapeut bygger upp, förstärker, förlänger och lagar naglar. I yrket ingår också att fila, måla och dekorera naglar samt utföra manikyr och pedikyr. 

När man bygger upp naglar används lim som består av härdplastkomponentersom bland annat innehåller akrylater. Det är väl känt att akrylater är starkt allergiframkallande och kan ge handeksem. Största faran med att bygga upp naglar är innan härdplastkomponenterna har härdats till plast. När naglarna har härdat anses faran vara över. 

Att slipa konstgjorda naglar är också en risk för nagelterapeuter. Slipdammet liksom ångorna från ohärdad plast irriterar ögon och luftvägar och kan leda till astma. På arbetsplatser där härdplastkomponenter hanteras ska det finnas en utsugsanordning som fångar upp dammet och ångorna.

För att förebygga besvär med astma och eksem är det viktigt att bedöma riskernapå arbetsplatsen. Om arbetstagaren hanterar mer än 500 gram härdplaster per år (cirka 50 kunder per år) måste arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen göra en kemisk riskbedömning. Ett annat krav är att det ska finnas skriftliga instruktioner för hantering och skydd mot farliga ämnen. 

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund
Fackförbund: Handelsanställdas förbund  

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till Svenska estetikers yrkesförbund.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.
Text inhämtad från arbetsmiljoupplysningen.se