Kategorier
Föreningen

Ordföraren har ordet

Nu är det vår i luften och vi på SEYF hoppas att alla medlemmar haft en bra start på det nya året!

På SEYF har det skett en del förändringar efter nyår. Vi har bytt kansli och flyttat från Solna till Haninge. Pga. högt medlemstryck med frågor och ansökningar har vi utökat telefontiderna från två dagar i veckan till fyra dagar och har telefonen öppen mellan kl. 10.00-12.00 Mån-Tors. På kansliet arbetar numera Kajsa Andreasson administrativt. Kajsa har kommit in bra i arbetet och är ett välkommet tillskott till SEYF.

SEYF har växt i medlemsantalet de senaste åren och detta medför att vi nu arbetar med att digitalisera delar ur det administrativa arbetet. Detta kommer förhoppningsvis medföra en förbättrad Medlemsservice framöver. Vi har också en hemsida som behöver uppdateras för att bli tydligare och enklare för medlemmar att använda. Vi kommer succesivt att övergå till den nya plattformen där vi bättre kommer kunna kommunicera ut nyheter och information.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fina ideella krafter för som gör SEYF till den organisation den är idag!

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF