Sektioner

En sektion skall bidra till att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse inom verksamheter inom sektionens ansvarsområde samt ansvarar för och stödja kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Sektionen följer upp och utvärderar verksamheters resultat och ger underlag för utvecklingsinsatser. Utövar tillsyn av fristående verksamheter och genomför kontroll av medlemsverksamheter med fokus på förbättringsområden.

Inom sektionen finns sakkompetens samt kompetens inom det pedagogiska området.

Om du vill komma i kontakt med någon av våra sektioner, använd kontaktformuläret på följande sida och ange vilken sektion du vill komma i kontakt med, så återkommer vi till dig.