Vanliga frågor & svar om naglar

Vilket är bäst gelé eller akryl?

Det finns många nagelterapeuter som ”bara” kan akryl eller gelé. Du kan åstadkomma samma typ av naglar, långa, korta, franska, lackade eller med mönster på med gelé lika väl som med akryl. Gelé och akryl finns i samma nyanser och det går att skapa naglar med ett likartat utseende med båda typer av produkter. Generellt kan man säga att gelén är mer flexibel och akrylen är hårdare. Ju fler tekniker man kan desto bredare service kan man erbjuda sina kunder.

Jag har hört att det bara är gelé som gäller?

Just nu har gelé ökat i popularitet. Men skillnaden mellan produkterna ligger endast i konsistens och appliceringsmetoder. Många terapeuter arbetar med båda sorter. Det är olika populärt med olika produkter rent geografiskt också. I Stockholm är det till exempel mer vanligt mer gel än det är i Göteborg. Det beror på vad de företag som finns på orten säljer och utbildar i.

Är akryl mindre bra än gelé?

Akrylater är helt enkelt ett samlingsnamn för en serie kemiska föreningar. Om den kommer i geléform eller i akrylform säger ingenting om ”farlighetsgraden”, hur allergen den är, eller exakt i vilket syfte produkten är framställd till att användas i. Det säger heller ingenting om hur det härdar. Marknadsföring och okunskap har gjort att ryktet om att gelé är bättre, mer miljövänlig och mindre ”farlig” har spridit sig. Men det ligger ingenting i de uppgifterna. Båda material är så kallade härdplaster och har samma risker.

Akryl är en något hårdare slutprodukt. Akryl släpper sällan i framkant, men kan ibland göra det vid nagelbandsområdet. Produkten kan passa dem som är hårdhänta mot sina naglar, eller föredrar längre naglar. Akryl kan för det mesta lösas upp. Gelé kan ibland släppa i framkant, men släpper inte så lätt vid nagelbandsområdet. (Om man arbetar rätt med produkten skall man inte få släpp alls egentligen, oavsett material). Det är bara vissa sorter av gel som går att lösa upp. Rent tekniskt faller båda produkterna inom härdplastfamiljen. Men många använder de faktum att gelé doftar mindre som ett försäljningsargument och ett bevis för att det ena är bättre än det andra. Men det stämmer alltså inte.

Vad skall ingå i en grundkurs?

Grundkunskapen som du skall få av en bra skola när du blir nagelterapeut är till exempel:

 • kemikunskap
 • filteknik
 • ergonomi
 • starta eget
 • lackning
 • massage
 • manikyr
 • skulptera på tipp
 • skulptera på mall
 • hygien
 • återbesök

Är det svårt att lära sig ett nytt system efter grundkursen?

Grundkunskapen är den samma för båda teknikerna. Det är appliceringsmetoder som skiljer sig åt i första hand. När du väl har gått en grundutbildning är det inte speciellt svårt att lära dig ytterligare en teknik om du skulle vilja det. De flesta skolor erbjuder påbyggnadskurser som om man vill lära sig ytterligare ett system.

Vad finns det för risker?

ALLERGISKA REAKTIONER ÄR DEN ABSOLUT STÖRSTA HÄLSORISKEN!

Fakta:
De största riskerna som finns med att arbeta som nagelterapeut är att utveckla allergier, stressrelaterade problem och belastningsskador. Arbetet är inte tungt, men statiskt och det kan slita på rygg, handled och axlar. Generellt är att härdplast-komponenter kan orsaka hudirritationer och allergiska kontakteksem. De produkter vi arbetar med har en låg risk, men det är viktigt att förebygga problem i alla fall.

De produkter vi arbetar med är allergiframkallande så länge de är ohärdade, det vill säga innan de stelnat. Det är därför du inte blir allergisk mot plastpåsar eller din tandborste – de har redan härdat klart. De är så att säga inte aktiva längre. Om du följer de instruktioner du får på kursen, till exempel att arbeta med handskar och undvika hudkontakt med plasten så är risken mycket låg. Dessa risker är likvärdiga mellan ”akryl” och ”gelé”.

Måste man ha utsug?

Vissa företag använder som marknadsföring att man inte behöver utsug när man arbetar med gelé. Detta är inte sant. Visserligen har man inte samma besvärande doft, men det innebär en risk för hälsan att arbeta utan utsug. Damm irriterar alltid andningsvägarna. Därför skall du alltid arbeta med ett punktutsug som drar ut dammet och förebygger problem. Munskydd hjälper till viss del, men utsug är att rekommendera.

Utsug skyddar även mot andra lättflyktiga komponenter som vi använder. Till exempel ångor från remover, aceton, nagelim, nagellacker och dylikt. Därför är det säkrast för din egen hälsa att arbeta med ett punktutsug som drar ut de flyktiga ångorna och förebygger hälsoproblem.

Behöver jag oroa mig?

Nej, det behövs inte. Så länge du följer tillverkarens rekommendationer och skyddar dig korrekt så är risken liten. De produkter som vi arbetar med klassas som lågallergena. Så länge du följer råden om att till exempel undvika hudkontakt minimerar du risken. Det är heller inte ”farligt” om du skulle få lite av produkten på huden, men det är onödigt och beror på att man slarvar eller jobbar felaktigt. Med tiden skulle man då kunna utveckla allergi och tvingas byta yrke, vilket inte är så roligt och helt onödigt. Man skall alltid följa de föreskrifter som finns för att jobba säkert.

Det går inte att se på en människa eller mäta hur mycket som behövs för att man skall utveckla en allergi, vissa får det aldrig, andra har medfödd tendens att utveckla allergier.  Det är onödigt och dumt att slarva. Precis på samma sätt som man kan få problem med handled och tennisarmbåge om man sitter på kontor och felbelastar när man arbetar med datamus.

Kan man arbeta med naglar, eller gå en kurs om man är gravid eller planerar att bli det?

Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara riskablet att arbeta som nagelteraput under en graviditet. Våra produkter är inte cancerframkallande och de påverkar inte fortplantingsförmågan eller ofödda barn. Vi arbetar alltid så att vi inte ha hudkontakt med produkterna, detta är för att undvika överexponering vilket kan leda till allergier. Våra produkter klassas som lågallergena och det betyder att det är relativt få personer som utvecklar allergi.

Att nagelprodukter omgärdas av rykten beror på att de inte är lika vanligt förekommande som till exempel hårfärgningsprodukter. Man har färgat håret i 50 år och alla känner till vad det är för typ av produkter. Nagelprodukter är nyare och på grund av att vissa produkter luktar starkt är det många som reagerar med misstänksamhet. Många ”vet” att våra produkter är ”farliga” precis som man ”vet” att kinesiska muren syns från månen eller att man inte skall bada 30 minuter efter man ätit (inget av detta stämmer heller).

Till slut är det ändå din kropp och din hälsa och ditt barn det handlar om. Du måste känna dig bekväm och trygg med ditt beslut. Tänk också på att din omgivning kanske inte har tillgång till alla fakta och kanske tycker att du handlar fel. Då måste du vara bredd på att förklara dig utan att det känns jobbigt för dig.

Ju mer man vet om produkterna dessto mindre oroad brukar man bli.

Här är några tips inför ditt val av skola:

 • Jämför olika skolor, vad får du för dina pengar?
 • Hur mycket produkter ingår i produktpaketet?
 • Får du behålla produkterna efteråt?
 • Förväntas du köpa mer produkter under kursens gång?
 • Hur många timmars utbildning får du? (SEYF kräver 135 timmar för en grundkurs med en teknik)
 • Hur många timmars lärarledd praktik får du? (På en del skolor skall man göra all, eller stor del av praktiken utan en lärare)
 • Jämför hur skolan lever upp till de kriterier som yrkesförbunden ställer, har de med alla bitar?
 • Får du skriftligt utbildningsmaterial?
 • Hur många elever är ni som skall dela på lärarens uppmärksamhet?
 • Personligt intryck, besök skolan, träffa läraren. Får du ett seriöst intryck? Får ni god kontakt? Tror du att du kommer att trivas?
 • Finns det utsug i lokalen?
 • Referenser, prata med tidigare elever. Be att få ringa och prata med några tidigare elever och fråga vad de tyckte.
 • Vad kan läraren? Det räcker inte med att hon skall vara duktig på naglar. Hon (eller han) måste vara pedagogisk och har förmåga att lära ut och motivera också. Får du det intrycket?

Jag undrar hur viktigt det är att läsa en utbildning som är godkänd av SEYF?

SEYF är en ideell förening som har ett till syfte än att främja medlemmarnas intressen som estetiker.

Nagelterapeut är ett yrke som hela tiden växer i popularitet och det är roligt och utmanande. Det är viktigt att välja rätt utbildning. SEYF är ett förbund som värnar om terapeuten. Vi försöker se allt genom en terapeuts ögon och vad som är bra för henne.

Med andra ord tittar vi på om de skolor som är medlemmar ger en privatperson som vill bli nagelteraput alla de delar i en utbildning som behövs. Vi ställer frågan, kommer hon/han att få en utbildning som gör honom/henne till en duktig teraput med goda förutsättningar att lyckas? Det finns skolor som inte är medlemmar i SEYF som ger bra utbildningar, men det finns idag tyvärr många skolor som inte gör det.

SEYF skall vara en garanti för att den skola du väljer är en bra skola.

Kan det påverka min framtid till det possitiva om jag har cetifikat från en godkänd skola än från en icke godkänd, när det gäller försäkringar, jobbmöjligheter etc?

För att få bli medlem i SEYF som nagelterapeut måste du ha gått en godkänd utbildning. Om du inte utbildat dig via en skola som är godkänd av oss måste vi försäkra oss om att din kunskap är på samma nivå som övriga medlemmars. Det kan den mycket väl vara, men eftersom vi inte vet det då skolan inte är testad och godkänd av SEYF måste du i sådana fall göra ett inträdesprov.

Du måste vara medlem i SEYF får att få teckna vår gruppförsäkring. Om du inte vill teckna försäkring via SEYF och våra samarbetspartners måste du ha en annan försäkring för att få bli medlem. Medlem = försäkrad med behandlingsskadeförsäkring. Många försäkringsbolag säger att de har behandlingsskadeförsäkring, men den gäller bara om du förstör till exempel din kunds kläder, eller om kunden halkar på golvet i salongen och bryter benet. Inte om DU orsakar en skada på KUNDEN. Dubbelkolla detta. Den försäkring vi erbjuder via Moderna Försäkringar innehåller behandlings-skadeförsäkring. (Kryssa i rutan att du vill ha försäkring när du skickar in din medlemsansökan, så vidarebefodrar vi det till försäkringsbolaget.)

Alla skolor som är godkända medlemmar och leverantörer av produkter, säljer proffsmaterial till nagelterapeuter som gått en annan godkänd skola hos SEYF. Om du inte gått en SEYF godkänd skola, kan det hända att du behöver göra ett prov hos den leverantör du vill handla hos. Detta för att leverantören skall vara säker på att det är ett utbildat proffs man säljer till. Vi vill alltid välkomna nya medlemmar. Det kan krävas vissa kompletteringar, men det är ju för att förbundets logga verkligen skall ha en innebörd.

När du arbetar som nagelterapeut gör du oftast det som enskild företagare och det är upp till dig att bygga kundkrets och få ett gott rykte. Vissa salonger tar med i beräkningen att du bör vara medlem i SEYF för att få hyra plats, men många gör det inte. Så ur den synvinkeln är det inget problem att inte vara medlem i förbundet eller välja en skola som är det. Men för att du skall kunna bygga kundkrets och få ett gott rykte och känna dig trygg i ditt nya yrke är det viktigt att du väljer en bra utbildning. Där kan SEYF märkningen på skolorna spela in.

Kan man känna sig säker på prissättning av kurser på godkända skolor, så att man vet att man inte betalar överpriser?

Det råder fri konkurrens i Sverige. Så så vidare man inte bryter mot svensk lagstiftning kan man starta en skola och erbjuda en utbildning. Det finns ett stort utbud i dag av skolor som utbildar till make-up artister, spa-terapeuter, nagelterapeuter, massageterapeuter, frisörer och liknande yrken. Variationen i pris och kvalitet är mycket stor och är man nybörjare vet man oftast inte så mycket om yrket. Det är därför inte lätt att välja rätt. Det är också lätt att stirra sig blind på priset. Men antalet lärarledda timmar variera kraftigt mellan de olika utbildningarna. Även hur mycket produkter som ingår i kitet och vad du får för support efter din kurs.

Hur seriös skolan är påverkar också priset. Vissa utbildningar kan verka bra på pappret, men håller inte vad de lovat. Nagelterapututbildningar har ingen subventionering från staten. Därför måste du som elev betala alla kostnader, lärarens tid, lokaler, produktkit och teorimaterial. En utbildning som ligger på runt 30.000 kr inkl. moms behöver oftast minst 4 elever för att över huvudtaget gå runt. Så överpriser är det sällan om man går på en bra skola. Däremot kan en billigare utbildning i längden bli dyrare. Då kan det vara så att läraren inte är så kompetent, din kunskap när kursen är slut kan vara bristfällig och du kanske behöver gå om kursen någon annan stans och således betala dubbelt. Det behöver inte vara så att dyrare kurser är bättre än billiga, men det kan finnas en risk.

Jag funderar på att gå en utbildning, men den är inte godkänd, däremot är en lärare där medlem i SEYF, vad är skillnaden?

Läraren är medlem som enskild terapeut vilket innebär att hon:

 • Är registrerad hos skattemyndigheten
 • Själv har gått en godkänd utbildning
 • Är försäkrad.

Att vara enskild medlem i SEYF och att vara medlem som skola skiljer sig mycket åt. På skolor och lärare ställs helt andra krav.