Kategorier
Okategoriserade

Ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021, träder den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Detta innebär i korthet att den som utför utföra estetiska injektionsbehandlingar såsom exempelvis botox och fillers, måste vara legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Värt att notera är att vissa behandlingar, som bedöms vara mindre riskfyllda, undantas från lagens tillämpningsområde. Dessa är:

  • Tatueringar
  • Behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi
  • Behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i huden

Eftersom SEYF haft denna kravspecifikation en längre tid påverkar detta inte majoriteten av SEYF´s medlemmar som utför behandlingsformen. Vi ser positivt på regeringens åtgärd för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården.

Personer som dessutom väljer en SEYF-certifierad utförare är också trygg i att det finns en kvalitetskontroll vid certifiering samt en anpassad behandlingsskadeförsäkring för behandlingen.