SEYF Skolor

Skolor som ansöker om medlemskap i SEYF måste följa nedanstående kriterier om upplägg, mål och allmänna riktlinjer.

Makeup, hår, mode, trend

Naglar

Allmänt

Det är lagstadgat att information om ångerrätt skall finnas på respektive skolors hemsidor. SEYF rekommenderar en formulering liknande denna:

Ångerrätt
Du har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Vid avtal om att medverka på en kurs så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet/bekräftelse ingås. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå skolan på tel eller mailadress. Du kan även skicka ett brev till skolan, adress eller kom in personligen till resp skola. Ange datum för kursen och fakturanummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att inom 14 dagar återfå hela den avgift, den du erlagt inklusive anmälningsavgiften.