Torsdag 15 april
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Viktig information till alla nagelterapeuter!


Det är viktigt att vi som arbetar med konstnaglar har en grundläggande kunskap om vilka produkter vi använder oss av. Du kan möta olika försäljningsargument på marknaden som inkluderar ord som till exempel ”naturligt”, ”biologiskt” eller mer ”hälsosamt”.  Man kanske pratar om hur produkterna luktar/doftar. Det är inte möjligt för oss att bedöma en härdplastkomponents hälsopåverkan efter hur mycket eller lite den doftar. SEYFs uppmaning till sina medlemmar är att vara kritiska, ifrågasättande och att läsa på!

Företag som importerar produkter till Sverige är skyldiga att erhålla ett säkerhetsdatablad med sina produkter.  På säkerhetsdatabladet står det en noggrann information om dina olika produkters beståndsdelar och information kring dess hälsorisker och hantering. Är det svårt att förstår hur du skall läsa säkerhetsdatabladet kan du be din leverantör förklara det för dig.

När man arbetar med konstnaglar är det mycket troligt att man arbetar med en härdplast. Alla vätskor, pulverprodukter och akrylatlim är olika komponenter till härdplaster. Ett exempel är glasfibernaglar . En glasfiberväv fästs med ett cyanoakrylatlim som består av en monomer, 2-cyanoakrylatester, som tillsammans med glasfiberväven och aktivator härdas till en polymer, en sk. härdplast. Olika typer av geléer som används på marknaden kan även innehålla hälsofarliga komponenter.

Eftersom du arbetar med dessa produkter varje dag exponeras du av produkter som är hälsofarliga i större eller mindre utsträckning. Det beror dels på dess olika komponenter och dels på hur stor din exponering de facto är.  SEYF vill rekommendera sina medlemmar att vara noga med att kolla upp de olika produkter som ni arbetar med, gärna med hjälp av produkternas produktdatablad.

Vid en mejlkontakt med arbetsmiljöverket fick SEYFs en allmän information angående de produkter som dess medlemmar använder i sin vardag. Läs ett utdrag ur detta mejl i texten nedan.

”Vad som generellt oroar mig är att ni börjar använda cyanoakrylater för att bygga naglar. Cyanoakrylater behandlas i föreskrifterna om härdplaster som en av de farligaste härdplastkomponenterna med risk för astma och luftrörsallergier.

Ska man strikt följa reglerna krävs läkarkontroller minst vart annat år då man handskas med materialet. Man ska ha genomgått speciell härdplastutbildning m.m. allt enligt härdplastföreskrifterna AFS 2005:18. Ni kommer visserligen att som ensamföretagare inte behöva följa föreskrifterna fullt ut, men riskerna minskar ju inte för det. Därför skulle jag som kemist vilja att ni varnar för att andas in ångorna från cyanoakrylat på ett kraftfullt sätt. Det bör stå i bruksanvisningen. De flesta läser nog inte säkerhetsdatabladen och tar till sig informationen den vägen.”

Jan-Olof Norén, arbetsmiljöverket

SEYF tipsar

Tänk på följande viktiga saker:

  • Använd punktutsug! Det är viktigt för att ta hand om ångorna från hälsofarliga härdplastkomponenter (monomerer).
  • Använd munskydd för att skydda mot fildammet där ohärdade komponenter kan finnas.
  • Det är det ohärdade materialet (monomerer) som är allergent och hälsovådligt. Undvik därför hudkontakt med ohärdade komponenter.
  • Ta aldrig i produkterna med händerna!
  • Lägg inte handleden i den tuss du torkat penseln på när du arbetar.
  • Ha arbetskläder, långärmad bomullstopp, förkläde och bekväma skor. Tvätta kläderna efter en arbetsdag för att minska risken för exponering direkt mot huden!
  • Tvätta alltid händerna så att du inte har rester av damma och akryl på dig när du äter eller dricker eftersom kroppen har ett mindre skydd mot främmande substanser när de är inne i kroppen.
  • Ät eller drick inte vid ditt nagelbord.
  • Behandla dina produkter med respekt.
  • Lämna aldrig lock eller burkar öppna.

Läs mer om vad det är för typ av produkter du arbetar med och hur du skall skydda dig på följande hemsidor:

http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_449.pdf
http://www.av.se/teman/kemiskarisker/literatur/

SEYF rekommenderar sina medlemmar att läsa boken Nail Structure & Product Chemistry av Doug Shoon. Nedan hittar du en länk till amazon där du ser hur den ser ut. Trevlig läsning!

http://www.amazon.com/Miladys-Nail-Structure-Product-Chemistry/dp/1562532391


annons
© 2007-2021 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies