Torsdag 15 april
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Klargörande om användandet av SEYFs logotyp


Hur får man använda SEYFs logotyp?

Det är stor skillnad på att vara medlem i SEYF som enskild medlem och som godkänd skola och utbildare. Förbundet arbetar ju för den enskilda terapeutens bästa, även blivande sådana i form av intresserade elever.

Blivande elever får inte få uppfattningen om att enskilda terapeuter som är medlemmar i förbundet därmed är godkända att utbilda. Som enskild medlem är kraven att du har godkänd utbildning, innehar F-skatt och är försäkrad. Kraven på en skola är betydligt högre. För att bli godkänd skola måste krav på:

  • timplan
  • lärare
  • manualen med alla dess delar (så som bland annat kemi, anatomi, hygien, ergonomi, marknadsföring, etik, filteknik och appliceringsmetoder)
  • lokalen
  • hygienmöjligheter
  • punktutsug
  • slutprov
  • produktregistrering hos läkemedelsverket

med mera vara uppfyllda enligt förbundets specifikationer.

Det skall tas i beaktande att blivande elever lätt kan ta fel om SEYF logotyp används felaktigt. Skillnaden på enskild terapeutmedlem och att vara medlem som skola är avsevärd och det får inte finnas risk för missförstånd. Detta gäller alla som utbildar och är enskilda medlemmar men inte skola. Det måste tydligt framgå om man endast är enskild medlem och/eller skolmedlem när man gör utskick, annonserar och på hemsidan. Det skall inte kunna missförstås.

Logotypen får inte användas på ett sådant sätt att det blir missvisande. SEYF anser att det då föreligger en risk för vilseledande marknadsföring, vilket skulle kunna påverka en elev felaktigt i valet av skola. SEYF måste vara noga med detta. För allas skull. Om märkningen får användas utan kontroll tappar den sitt värde.

Klicka här för exempel på otillbörlig och tillåten användning av logotypen

SEYFs styrelse, 2009-09-13


annons
© 2007-2021 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies