Kategorier
Information

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer som kan påverka SEYF´s medlemmar har vi i styrelsen tagit fram information om vad som kan komma att påverka dig som yrkesutövare inom skönhetsbranschen.

Sammanfattningsvis gäller detta:

  • Serviceinrättning kan definieras som t.ex. frisörsalonger, skönhetsmottagningar. Således berör dessa riktlinjer många av SEYF´s verksamhetsutövare.
  • Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
    T.ex. om din salong är 20 kvm har du möjlighet att ha två kunder samtidigt, samt den personal du behöver på plats. Har du mindre yta än 10 kvm rekommenderas att du har en kund i taget.
  • Det ställs även krav på att du på enklast sätt ska dokumentera (skriva) ned att du gjort en beräkning på antalet kunder du kan ha i din salong. Detta ska du kunna visa upp vid tillsyn.
    Detta gör du på enklast sätt genom att beräkna hur många kvadratmeter stor din salong är och dividera detta i 10. Då får du ut hur många kunder du kan ha samtidigt i din salong.

Läs mer gärna mer detaljerat på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/gym–och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/