Kategorier
Information

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer som kan påverka SEYF´s medlemmar har vi i styrelsen tagit fram information om vad som kan komma att påverka dig som yrkesutövare inom skönhetsbranschen.

Sammanfattningsvis gäller detta:

  • Serviceinrättning kan definieras som t.ex. frisörsalonger, skönhetsmottagningar. Således berör dessa riktlinjer många av SEYF´s verksamhetsutövare.
  • Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
    T.ex. om din salong är 20 kvm har du möjlighet att ha två kunder samtidigt, samt den personal du behöver på plats. Har du mindre yta än 10 kvm rekommenderas att du har en kund i taget.
  • Det ställs även krav på att du på enklast sätt ska dokumentera (skriva) ned att du gjort en beräkning på antalet kunder du kan ha i din salong. Detta ska du kunna visa upp vid tillsyn.
    Detta gör du på enklast sätt genom att beräkna hur många kvadratmeter stor din salong är och dividera detta i 10. Då får du ut hur många kunder du kan ha samtidigt i din salong.

Läs mer gärna mer detaljerat på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/gym–och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/

Kategorier
Information

Konsumentverket informerar om säkerhet vid estetiska injektionsbehandlingar

Du som utför estetiska injektionsbehandlingar har ett stort ansvar för konsumentens säkerhet. Därför måste du som är verksam utanför sjukvården se till att du uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen.

Se Konsumentverket för information

Kategorier
Information

Socialstyrelsen

Med anledning av rådande Covid19 situationen har SEYF varit i kontakt med Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen arbetar bla. med att vägleda kommunernas hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn över hygieniska behandlingar.

Socialstyrelsen har fått en del förfrågningar från inspektörer om hur lämpligt det är i rådande corona-tider att bedriva hygieniska verksamheter och vad man särskilt bör tänka på vid hygieniska behandlingar. Särskilt undrar de över behandlingar där man är nära kunden under en längre tid, t.ex. kosmetisk tatuering, ansiktsbehandlingar mm.

Socialstyrelsen meddelar att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara extra noga med handhygien, rengöring etc. Framförallt inte genomföra behandling om kunden eller behandlaren är sjuk eller har förkylningssymptom.

I dagsläget finns det inte några rekommendationer om att avstå hygieniska behandlingar, så länge man är frisk. SEYF kommer fortsätta att bevaka händelseutvecklingen och uppmanar att alla yrkesverksamma medlemmar att också fortsättningsvis hålla hög nivå på hygien. Vi på SEYF anser att det är viktigt att medlemmar även fortsättningsvis får bedriva behandlingar. Vi bedömer att våra medlemmar både är ansvarstagande ur hygienisk aspekt och vid förkylningssymtom på behandlare eller kund avstår behandling.

Väl mött,
Daniel Holmlund
Ordf. SEYF